Aktuality

Aktuality

OZNAM
31.1.2019

OZNAM

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť bude od 30.01.2019 vykonávať v obci Kamienka odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.
Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §26, ods. f umožnili prístup k vodomeru. Na odbernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomera, naša spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom.
Kontakt: č.t. 0850 111 800 Call centrum
E-mail: info@pvpsas.sk


48. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJA
30.1.2019

48. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJA

Obec Kamienka pozýva širokú verejnosť na tradičné športové podujatie
48. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJA O PUTOVNÝ POHÁR OSLOBODENIA OBCE KAMIENKA.OZNAM - Úľava z poplatku za komunálny odpad za rok 2019
15.1.2019

OZNAM - Úľava z poplatku za komunálny odpad za rok 2019

Obec Kamienka môže na základe platného VZN č. 2/2013 znížiť, resp. odpustiť časť z poplatku za komunálny odpad za rok 2019 na základe žiadosti doručenej na obecný úrad najneskôr do 31.1.2019.OZNAM - Plánované  prerušenie distribúcie elektriny
14.1.2019

OZNAM - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 21.01.2019 od 7:30 h do 16:30 h a 23.01. 2019 od 7:20 h do 16:30 h bude v celej obci Kamienka odstávka elektrickej energie.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania
2.1.2019

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Každý, u koho v roku 2018 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2019 podať priznanie k dani z nehnuteľností.