Aktuality

Aktuality

OZNAM
2.2.2018

OZNAM

Vážení Kamienčania, priatelia a známi...
8. ROČNÍK POCHODU NA BEŽKÁCH " PO KAMJUNSKYCH STEŽKÁCH", ktorý bol plánovaný na 4.2.2018 sa odkladá na iný termín, o ktorom Vás budeme včas informovať.


SPEVY MÔJHO RODU 2017
30.1.2018

SPEVY MÔJHO RODU 2017

Celoslovenský festival spevákov rusínskej ľudovej piesne SPEVY MÔJHO RODU 2017 so svojimi interpretmi a koncertami navštívi toho roku rusínske obce okresu Stará Ľubovňa. V dňoch 1. – 4. februára 2018 sa uskutočnia dva koncerty detských spevákov a následne dva koncerty dospelých.


Pozvánka - Pochod na bežkách
18.1.2018

Pozvánka - Pochod na bežkách

Obec Kamienka pozýva širokú verejnosť na športovo - turistické podujatie
8. ROČNÍK POCHODU NA BEŽKÁCH "PO KAMJUNSKYCH STEŽKACH"
4. február 2018 /nedeľa/.
V prípade nepriaznivých snehových alebo poveternostných podmienok sa pochod prekladá na iný (náhradný) termín, o ktorom Vás budeme včas informovať.


47. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJA - Pozvánka
18.1.2018

47. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJA - Pozvánka

Obec Kamienka pozýva širokú verejnosť na tradičné športové podujatie
47. ročník volejbalového turnaja o Putovný pohár oslobodenia obce Kamienka.
Telocvičňa ZŠ v Kamienke, 27. - 28. január 2018.


Dni rusínskych zvykov a tradícii obce Kamienka
18.1.2018

Dni rusínskych zvykov a tradícii obce Kamienka

28.12.2017 sa uskutočnili v našej obci Dni rusínskych zvykov a tradícii . V prvej časti sa predstavili v cerkvi sv. Petra i Pavla svojimi koledami, v druhej časti program pokračoval "Galaprogramov" pod názvom "NAJ SELEČKO".
Ďakujeme všetkým účinkujúcim a organizátorom za úžasný program počas vianočných sviatkov.


Silvestrovské strertnutie
18.1.2018

Silvestrovské strertnutie

Poslanci OZ a starosta obce pripravili už tradičné silvestrovské stretnutie občanov, ktoré sa uskutočnilo 31.12.2017 o 22 hod. na parkovisku pred OcÚ.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa daného podujatia zúčastnili.


12. ročník stolnotenisového turnaja
18.1.2018

12. ročník stolnotenisového turnaja

30.12.2017 sa uskutočnil 12. ročník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár starostu obce Kamienka.


Výročná členská schôdza DHZ Kamienka
18.1.2018

Výročná členská schôdza DHZ Kamienka

27.12.2017 sa uskutočnila v zasadačke OcÚ Kamienka Výročná členská schôdza DHZ. Výbor DHZ na schôdzi informoval o činnosti počas roka 2017, ocenil jubilantov a predniesol správu o hospodárení a pláne činnosti na rok 2018.


POĎAKOVANIE
18.1.2018

POĎAKOVANIE

Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR a Správa PIENAP- u udelila obci Kamienka pri príležitosti 50. výročia založenia PIENAP u "POĎAKOVANIE" za vyhlásenie Obecného chráneného územia Rička a za zvyšovanie environmentálneho povedomia v obci Kamienka.


Vianočný pozdrav
19.12.2017

Vianočný pozdrav

Spokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov Vám želá

Ing. Juraj Jedinák, starosta obce Kamienka.