Aktuality

Aktuality

OZNAM - Úľava z poplatku za komunálny odpad za rok 2020
21.1.2020

OZNAM - Úľava z poplatku za komunálny odpad za rok 2020

Obec Kamienka môže na základe platného VZN č. 2/2013 znížiť, resp. odpustiť časť z poplatku za komunálny odpad za rok 2020 na základe žiadosti doručenej na obecný úrad najneskôr do 31.1.2020.


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania
21.1.2020

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Každý, u koho v roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do
31. januára 2020 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra
12.12.2019

Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyzýva k opatrnosti s manipuláciou vianočného osvetlenia a zábavnej pyrotechniky počas sviatkov a Silvestra.