Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2024

Obec Kamienka oznamuje, že uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku za TKO na kalendárny rok 2024 si môžete uplatniť najneskôr do 31.1.2024, doručením žiadosti s prílohami na Obecný úrad v Kamienke.

Oslobodenie od poplatku za TKO sa vsťahuje na osoby, ktoré sú hlásené k trvalému pobytu v našej obci, avšak celoročne žijú v zahraničí.

Úľava od poplatku za TKO sa vsťahuje napr. na študentov, resp. osoby, ktoré sú viac a ko 90 dní po sebe, z titulu štúdia alebo práce, mimo svojho bydliska.

O úľavu od poplatku môžu požiadať aj osoby, ktoré majú platný ZŤP preukaz a v predchádzajúcich rokoch si o uľavu nepožiadali.

 

 

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies