Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 13.5.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. z. RONDO, s.r.o. 31671152   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2011 19.4.2011 "Zastavovacia štúdia obce Kamienka" Vladimír Nedelko - NEDON 41992075   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 201916720 27.1.2020 Certifikát č. 201916720 Digis, a.s. 35975946   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 24.5.2018 Darovacia zmluva Obnova kultúrnych tradícií, n.o. 50137956   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KRHZ-PO-VO-444-012/2020 30.11.2020 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/SZM 18.7.2022 Darovacia zmluva Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/G 13.9.2023 Darovacia zmluva Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZML-3-63/2021-230 2.6.2022 Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej... Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 31.8.2015 Dodatok Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 03 8.3.2016 Dodatok SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1 5.12.2016 Dodatok STRABAG s.r.o. 17317282   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1 6.11.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu SPP 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210AUOPC12 19.7.2013 Dodatok 2 Slovenská sporiteľňa 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 001 7.2.2022 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 005 30.12.2019 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 006 7.2.2022 Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.007 k Zmluve o dodáv 22.3.2024 Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9100109283 30.1.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 04 17.7.2017 Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 26.4.2013 Dodatok č. 1 VÚC Prešov 37870475   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies