Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 21/38/054/69 24.6.2021 Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/§52/2015/ŠR 27.1.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Úrad práce, sociaálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 6/§52/2014/NP VAOTP SR - 3 6.2.2014 Dohoda na vykonavanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o... ÚPSVaR 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 029253002013 20.2.2013 Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 34/2015/§54-VZ 1.4.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest ÚPSVaR - SĽ 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 22/38/054/370 7.10.2022 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/§52/2012/NP V-2 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, soc. vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 52/2013/NP V-2 14.3.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 22/§50j/NS 2014/ŠR 30.4.2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §... Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/§50 j/2011 29.3.2011 Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/ § 50j / 2012/ NP 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... ÚPSVaR 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2020 SP 10.2.2020 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 6.2.2014 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných Obcou Kamienka v jej záujme... Silvia Hangurbadžová    
Detail Faktúra došlá 1/2011 31.1.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra 2/2011 28.2.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra došlá 3/2011 31.3.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra došlá 012012 15.3.2012 došlé faktúry došlé faktúry za 01/2012    
Detail Faktúra došlá 92012 8.10.2012 Došlé faktúry 9/2012 faktúry 9/2012    
Detail Faktúra došlá 112015 11.12.2015 došlé faktúry za 112015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 122018 31.1.2019 došlé faktúry za 12/2018 Obec 00329941   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies