Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018/S 12.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.10.2015
Roman Simoník    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018Š 12.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.10.2015
Branislav Špitko    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018/V 12.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.10.2015
Matúš Venglarčík    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018/Y 12.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.10.2015
Jozef Zamiška    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1/Z 1.6.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.6.2018 Mária Zimová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12024/S 8.1.2024 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 30.12.202 Miroslav Stanko    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 27.11.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o správe majetku obce ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 28.8.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko,a.s. 31318916   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210/12 30.8.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 210/AUOC/12 Slovenska sporitelna 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2020/ŠU 17.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/F 18.12.2023 Dodatok č. 1, k zmluve 3000055554 Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1138/2017/1 22.1.2024 Dodatok č. 1138/2017 k nájomnej zmluve č. 1138/2017 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2011 19.12.2011 Dodatok č. 2 MPaRV 00156621   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2/DS 8.9.2021 Dodatok č. 2 - Denný stacionár Kamienka STACH s.r.o. 46866566   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2/5 30.9.2021 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.10.2015 Marek Matoľák    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2/8 30.9.2021 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.10.2015 Michaela Bittnerová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy dodáto č. 2 k Zmluve č. 291/06 15.7.2013 DODáTOK č. 2 k Zmluve č. 291/06/AZ/DV,DK Podtatranská vodárenská prvádzková spoločnosť,a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy dodatok č. 2 9.6.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, s.r.o. 35638066   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2 /Slovdach 6.5.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo dňa 30.06.2020 Slovdach,s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2/7 30.9.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu Zuzana Bombarová    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies