Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/§50 j/2011 29.3.2011 Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/ § 50j / 2012/ NP 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... ÚPSVaR 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2020 SP 10.2.2020 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 6.2.2014 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných Obcou Kamienka v jej záujme... Silvia Hangurbadžová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023 3.5.2023 Dohoda o zániku nájmu bytu Martin Nestorík    
Detail Faktúra došlá 12024 16.2.2024 došlé faktúra za január 2024 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 1/2011 31.1.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra 2/2011 28.2.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra došlá 3/2011 31.3.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra došlá 012012 15.3.2012 došlé faktúry došlé faktúry za 01/2012    
Detail Faktúra došlá 92012 8.10.2012 Došlé faktúry 9/2012 faktúry 9/2012    
Detail Faktúra došlá 112015 11.12.2015 došlé faktúry za 112015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 122018 31.1.2019 došlé faktúry za 12/2018 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 022012 19.3.2012 došlé faktúry za 2/2012 došlé faktúry za február 2012    
Detail Faktúra došlá 42012 7.5.2012 došlé faktúry za apríl 2012 došlé faktúry    
Detail Faktúra došlá 42013 7.5.2013 došlé faktúry za apríl 2013 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 042014 6.5.2014 došlé faktúry za apríl 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 42015 6.5.2015 došlé faktúry za apríl 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 42016 12.5.2016 došlé faktúry za apríl 2016 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 42017 12.5.2017 došlé faktúry za apríl 2017 Obec Kamienka 00329941   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies