Zmluva č. 39253

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 39253 
Predmet : Zmluva 39 253 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 
Partner: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
IČO: 00177474
Adresa: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Dátum zverejnenia: 17.4.2019 
Dátum účinnosti: 18.4.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  39253.pdf, Veľkosť: 2.16 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002901 o poskytnutí dotácie

profil verejného obstarávateľa