Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KRHZ-PO-728-070/2015 11.1.2016 Zmluva o výpožičke MV SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KRHZ-PO-433-083/2015 22.12.2015 Zmluva o výpožičke MV SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KA/2024-0101-ZŠ-003 31.1.2024 Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru č. KA/2024-001-ZŠ-003 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KA/2023-001-ZŠ-003 3.2.2023 Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru č. KA/2023-001-ZŠ-003 Základná škola s materskou školou , Kamienka 113 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy IROP-Z302091CYR9-91-108 6.9.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287   
Detail Faktúra došlá faktúry za február 2013 6.3.2013 došlé faktúry za mesiac február 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy EDM_LZ_101092239 29.9.2023 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy E1614 08U03 23.11.2021 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy DOHODA č.33/§50j/2011/NP 2.5.2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... ÚPSVaR 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dohoda č. 24/38/054/7 20.3.2024 Dohoda Číslo 24/38/054/7 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dohoda č. 22/38/010/22 6.12.2022 Dohoda č.22/38/010/22 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.22020 22.4.2020 Nájom lesných pozemkov Tisina s.r.o., Kamienka 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2/2021 28.5.2021 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR - PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2/2 30.12.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu zo dňa 10.12.2015 a Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2018 Vladimír Karkošiak    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2/19 30.9.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.10.2015 Roman Simoník    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2/17 30.9.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.10.2015 Jozef Zamiška    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2 k Zmluve o správe 24.5.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o správe majetku obce Základná škola s materskou školou Kamienka 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2 18.11.2013 Zmluva o dielo č. 05/2008 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1138/2017/1 22.1.2024 Dodatok č. 1138/2017 k nájomnej zmluve č. 1138/2017 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 14.9.2022 Dodatok č. 1 Ján Škvara a Iveta Škvarová    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies