Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 72017 22.3.2017 Objednávka Medokom, s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 72017 15.8.2017 došlé faktúry za júl 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 72016 3.3.2016 Objednávka Michal Nestorík- Dunex    
Detail Faktúra došlá 72016 12.8.2016 došlé faktúry za júl 2016 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 72015 14.8.2015 Došlé faktúry za júl 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 72012 7.8.2012 došlé faktúry za júl 2012 došlé faktúry    
Detail Faktúra došlá 7164016139 10.1.2012 SPP - faktúra SPP 35815256  1 752,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 700/301/2015 1.7.2015 Zmluva o úvere Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 700/301/2015 2.7.2015 Záložná zmluva Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Objednávka vyšlá 7/2021 13.8.2021 Objednávka Tender KON,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 7/2020 30.12.2020 Objednávka Tinea    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7/2019 9.8.2019 Zmluva dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Objednávka vyšlá 7/2018 24.4.2018 Objednávka VSV consulting    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Michal Dziak - Meps 43097308   
Detail Objednávka vyšlá 6A2019 17.4.2019 Objednávka Ekos    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 699/11/11 23.11.2011 Zmluva o dielo č. 699/11/11 GRD,s.r.o. 31645399  7 320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 698/CC/22-Zm1 1.8.2022 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 698/CC/22-Zm1 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 698/CC/22 - ZM1 19.12.2022 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 698/CC/22 1.8.2022 Zmluva o úvere č. 698/CC/22 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Objednávka vyšlá 69/2016 20.12.2016 Objednávka Tinea    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies