Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZPV_LZ_101092239 29.12.2023 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Východoslovenská distribučná, a.s. 365999361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZoP/2013/Fk/20-PP 25.3.2014 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka Východoslovenská distribučná a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZoD2016GD01027 25.11.2016 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 17317282   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZO/2018A9028-1 9.5.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Zmluva o poskytovaní údajov 9.2.2011 Zmluvy o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľnosti Katastrálny úrad Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Zmluva o nájme podľa § 663 20.11.2023 Zmluva o nájme podľa § 663 a § 721 Občianskeho zákonníka Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZML-3-63/2021-230 2.6.2022 Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej... Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZLP-VT-2023-0036 27.2.2023 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZLP-2016-1448 15.2.2016 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZLP-2015-1224/OPIS 23.11.2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy tzv2014-06-18bt1 30.6.2014 Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy tz2014-06-18bt1 30.6.2014 Licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy SL1/AOTPaESF/ZAM/2016/7393-17 1.3.2016 Dodatok č.1 ÚPSVaR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy RA-SNCA/20202203 6.9.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42 156 424   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy RA-SNCA/20202202 6.9.2023 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č.3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke lelektriny č.5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č.3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36559361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 VSE 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 VSE 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 VSE 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36559361   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies