Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy D1/2021/DS 25.3.2021 Dodatok č.1 STACH s.r.o. 46866566   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy číslo zmluvy IROP-Z-302021W937 2.9.2020 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy č3 23.11.2012 príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny Vycodoslovenská distribučna, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy č. 1 28.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, a.s. 35683066   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy A/932/07/2009 23.1.2013 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Faktúra A 2011015 20.5.2011 Vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2010. Ing. Hedviga Vadinová 31290205   
Detail Objednávka vyšlá 9A2019 17.4.2019 Objednávka Ladislav Čajko    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 93/2017/§54-PZ 6.7.2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9266408U01 18.7.2013 Zmluva Environmentálny fond 30796491   
Detail Faktúra došlá 92022 13.10.2022 došlé faktúry za september 2022 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 92021 18.10.2021 došlé faktúry za september 2021 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 92020 14.10.2020 došlé faktúry za september 2020 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 92019 14.10.2019 došlé faktúry za september 2019 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 92018 8.10.2018 došlé faktúry za september 2018 Obec 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 92017 22.3.2017 Objednávka Pohrebná služba, SCHLIMBACH    
Detail Faktúra došlá 92017 10.10.2017 došlé faktúry za september 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 92016 3.3.2016 Objednávka Milsystém, s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 92016 10.10.2016 došlé faktúry za september 2016 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 92015 7.10.2015 došlé faktúry za september 2015 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 92014 9.10.2014 došlé faktúry za september 2014 Obec Kamienka    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies