Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/ § 50j / 2012/ NP 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... ÚPSVaR 37937740   
Detail Faktúra 2/2011 28.2.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2011 19.12.2011 Dodatok č. 2 MPaRV 00156621   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2014 28.3.2014 Zmluva o dodaní služieb Michal Raškevič 40319903   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2018 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2019 10.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2019 DHZ Kamienka 001774746113   
Detail Objednávka vyšlá 2/2020 28.1.2020 Objednávka Ifosoft    
Detail Objednávka vyšlá 2/2021 13.8.2021 Objednávka Ing. Vladislav Slosarčík    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2021/DČ 21.1.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o... Silvia Kormaníková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2021MOM 12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2022 2.5.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2022 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Objednávka vyšlá 2/2022 7.2.2022 Objednávka GT base, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2023 18.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2023 Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Objednávka vyšlá 2/2023 24.7.2023 Objednávka Mária Karašová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2024/TJ 26.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/§52/2012/NP V-2 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, soc. vecí a rodiny 37937740   
Detail Objednávka vyšlá 20/2016 11.5.2016 Objednávka D.J.K., s.r.o., prev. RZ Dunajec    
Detail Objednávka vyšlá 20/2017 30.5.2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 20/2017/§54-PZ 6.4.2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 20/2018 8.8.2018 Objednávka TINEA,s.r.o.    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies