Aktuality

Aktuality



Rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia
24.10.2018

Rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia

Obec Kamienka dostala dotáciu vo výške 12.000 € z Ministerstva financií na projekt "Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Kamienka".
V rámci tohto projektu dokončíme okruh verejného osvetlenie od rodinného domu súp. číslo 281, okolo amfiteátra až po hlavnú cestu, ďalej tento okruh pokračuje od križovatky - odbočka na PD smerom do obce až po kaplnku.
Taktiež bude urobené verejné osvetlenie k cintorínu, vymenené nové parkovné svetla v areáli cintorína a jeden reflektor na osvetlenie "cerkovky".



OZNAM
16.10.2018

OZNAM

Oznamujeme, že Obec Kamienka dňa 17.10.2018 začína vyberať stočné a cintorínsky poplatok za r. 2018.
Uvedené poplatky je potrebné zaplatiť do pokladne OcÚ v pracovných dňoch, okrem utorka, ktorý je nestránkovým dňom.
Občania, ktorí chcú zaplatiť uvedené poplatky prevodom z účtu, môžu tak urobiť po prevzatí si rozhodnutia z OcÚ.


OKTÓBER -  MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
10.10.2018

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Obecný úrad a Jednota dôchodcov v Kamienke, Vás pozývajú na spoločné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2018 (nedeľa) o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Kamienke z príležitostí MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.


Vývoz papiera
9.10.2018

Vývoz papiera

9.11.2018 (piatok)
Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - VRECA MODREJ farby.


Vývoz kovových plechoviek
9.10.2018

Vývoz kovových plechoviek

21.11.2018 (streda)
Budeme ukladať do nádoby alebo RECY - vreca Červenej farby.



Orálna vakcinácia líšok proti besnote
4.10.2018

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Vážení občania!
Besnotu voľne žijúcich zvierat je možne utlmiť orálnou vakcináciou líšok. Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje už 38 sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok obyčajných proti besnote leteckým spôsobom.