Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 20201282253 12.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR 00151742   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 48063-2020/710 14.9.2020 Zmluva o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Faktúra došlá 82020 10.9.2020 došlé faktúry za august 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 082020 9.9.2020 Zmluva o dielo o vykonaní prác JUNO DS s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy číslo zmluvy IROP-Z-302021W937 2.9.2020 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Faktúra došlá 72020 12.8.2020 došlé faktúry za júl 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1072020 27.7.2020 Zmluva o dielo č. 1/07/2020 Spectra: Obchodno - stavebná firma 33079811   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 42020-1 16.7.2020 Mandátna zmluva Stanislav Šivčo 31004407   
Detail Faktúra došlá 62020 13.7.2020 došlé faktúry za jún 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/20 1.7.2020 Zmluva o dielo Slovdach,s.r.o. 36465330   
Detail Faktúra došlá 52020 15.6.2020 došlé faktúry za máj 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2/Z 29.5.2020 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.6.2018 Mária Zimová    
Detail Faktúra došlá 42020 12.5.2020 došlé faktúry za apríl 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.22020 22.4.2020 Nájom lesných pozemkov Tisina s.r.o., Kamienka 31727042   
Detail Faktúra došlá 32020 15.4.2020 došlé faktúry za marec 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3132020 31.3.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Juraj Nestorík 42420229   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3200411 16.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 0017474   
Detail Faktúra došlá 22020 11.3.2020 došlé faktúry za február 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2020NP 4.3.2020 Dodatok č.1 Natur-Pack, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2020 27.2.2020 Dodatok ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 27.11.2019 Juraj Zima    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies