Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 200111 20.1.2020 Zmluva o dielo č. 200111 Ifosoft s.r.o. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 201916720 27.1.2020 Certifikát č. 201916720 Digis, a.s. 35975946   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2020-011-ZŠ 31.1.2020 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2020 SP 10.2.2020 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2020 27.2.2020 Dodatok ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 27.11.2019 Juraj Zima    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2020NP 4.3.2020 Dodatok č.1 Natur-Pack, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3200411 16.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 0017474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3132020 31.3.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Juraj Nestorík 42420229   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.22020 22.4.2020 Nájom lesných pozemkov Tisina s.r.o., Kamienka 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019/B 5.11.2019 Zmluva o dielo BRANO, s.r.o. 47580330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/20 1.7.2020 Zmluva o dielo Slovdach,s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 42020-1 16.7.2020 Mandátna zmluva Stanislav Šivčo 31004407   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1072020 27.7.2020 Zmluva o dielo č. 1/07/2020 Spectra: Obchodno - stavebná firma 33079811   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy číslo zmluvy IROP-Z-302021W937 2.9.2020 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 082020 9.9.2020 Zmluva o dielo o vykonaní prác JUNO DS s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 48063-2020/710 14.9.2020 Zmluva o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 20201282253 12.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR 00151742   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 20/38/54X/38 30.11.2020 Dohoda č. 20/38/54X/38 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných... Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2020/ŠÚ 30.11.2020 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KRHZ-PO-VO-444-012/2020 30.11.2020 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR 00151866   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies