Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018Š 12.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.10.2015
Branislav Špitko    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018/V 12.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.10.2015
Matúš Venglarčík    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018/Y 12.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.10.2015
Jozef Zamiška    
Detail Faktúra došlá 92018 8.10.2018 došlé faktúry za september 2018 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 39/2018 4.10.2018 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 39/2018 H+EKO, spol. s.r.o., Košice 31688985   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 Z 1.10.2018 Zmluva o nájme bytu Mária Zimová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/38/054/149 26.9.2018 Dohoda ÚPSVaR 30794536   
Detail Faktúra došlá 82018 7.9.2018 došlé faktúry za august 2018 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 28.8.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko,a.s. 31318916   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 594/2018/OK 20.8.2018 Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Faktúra došlá 72018 9.8.2018 došlé faktúry za júl 2018 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 9/2018 8.8.2018 Objednávka Veolia    
Detail Objednávka vyšlá 10/2018 8.8.2018 Objednávka Andrej Mituva    
Detail Objednávka vyšlá 11/2018 8.8.2018 Objednávka Cb-elektro    
Detail Objednávka vyšlá 12/2018 8.8.2018 Objednávka REPO    
Detail Objednávka vyšlá 13/2018 8.8.2018 Objednávka Milan Chlebák    
Detail Objednávka vyšlá 14/2018 8.8.2018 Objednávka Mária Neupaverová    
Detail Objednávka vyšlá 15/2018 8.8.2018 Objednávka Komeko, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 16/2018 8.8.2018 Objednávka Milan Chlebák    
Detail Objednávka vyšlá 17/2018 8.8.2018 Objednávka Veolia    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies