Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000020002W 6.4.2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000020038B 6.4.2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100755254ZoP 23.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Vychodoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZoP/2013/Fk/20-PP 25.3.2014 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka Východoslovenská distribučná a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32017 2.5.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2017 Vychododslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy PL-SK/PO/IPP/III/160 14.3.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu TERRA CARPATHIA
VÚC Prešov 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 26.4.2013 Dodatok č. 1 VÚC Prešov 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 12.10.2013 Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 15.1.2016 Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 2.5.2013 VÚB Banka VÚB Banka 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2012 13.1.2012 ZMLUVA O DIELO VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36 735 841  5 220,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 26.3.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36735841   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019 ZD 2.4.2019 Zmluva o dielo VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36735841   
Detail Objednávka vyšlá 7/2018 24.4.2018 Objednávka VSV consulting    
Detail Objednávka vyšlá 10/2016 22.3.2016 Objednávka VSE, a.s.    
Detail Faktúra došlá 2240002529 1.6.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 1.8.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 3.11.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 17.1.2012 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 220,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 6.11.2012 EFEKT 9 k Zmluve o združenej dodávke elektriny VSE 36211222   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies