Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 21/2023 25.8.2023 Objednávka VKP - Jaroslav Hrebík    
Detail Objednávka vyšlá 3/2022 11.3.2022 Objednávka Victóry sport, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 242018 17.4.2019 Objednávka Veolia, PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 18/2019 16.7.2019 Objednávka Veolia, PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 26/2019 17.7.2019 Objednávka Veolia, PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 39/2016 9.6.2016 Objednávka VEOLIA PVPS Poprad    
Detail Objednávka vyšlá 54/2016 10.11.2016 Objednávka VEOLIA PVPS Poprad    
Detail Objednávka vyšlá 25/2017 6.6.2017 Objednávka Veolia PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 28/2017 8.6.2017 Objednávka Veolia PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 46/2017 20.11.2017 Objednávka Veolia PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 9/2018 8.8.2018 Objednávka Veolia    
Detail Objednávka vyšlá 17/2018 8.8.2018 Objednávka Veolia    
Detail Objednávka vyšlá 26/2017 6.6.2017 Objednávka Vasiľ Labant    
Detail Objednávka vyšlá 30/2017 30.6.2017 Objednávka Vasiľ Labant    
Detail Objednávka vyšlá 17/2023 31.7.2023 Objednávka Vasiľ Labant    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1744/2011 30.11.2011 ZMLUVA Úrad vlády SR 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 23.3.2012 Dodatok k Zmluve č. 17442011 o poskytnutí finančných prostriedkov Úrad vlády SR 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1047/2019 25.11.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/§50 j/2011 29.3.2011 Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 52/2013/NP V-2 14.3.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies