Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 16/2020 30.12.2020 Objednávka Zuzana Konkoľová - LUNAS    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 2.11.2015 Zmluva o nájme bytu Zuzana Bombarová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018/Bom. 12.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.10.2015
Zuzana Bombarová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2/7 30.9.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu Zuzana Bombarová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 27.11.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o správe majetku obce ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/2013 31.1.2013 Nájomná zmluva o nájme nabytového priestoru ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2020-011-ZŠ 31.1.2020 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail Objednávka vyšlá 41/2015 30.11.2015 Objednávka Železiarstvo NOJPI    
Detail Objednávka vyšlá 7A/2023 24.7.2023 Objednávka Zamiška Jozef, Kolačkov 175    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KA/2024-0101-ZŠ-003 31.1.2024 Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru č. KA/2024-001-ZŠ-003 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2 k Zmluve o správe 24.5.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o správe majetku obce Základná škola s materskou školou Kamienka 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KA/2023-001-ZŠ-003 3.2.2023 Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru č. KA/2023-001-ZŠ-003 Základná škola s materskou školou , Kamienka 113 37872877   
Detail Objednávka vyšlá 18/2018 8.8.2018 Objednávka Winks, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 43/2019 28.1.2020 Objednávka WAGON TRADING,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 312018 17.4.2019 Objednávka Wagon Trading    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy č3 23.11.2012 príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny Vycodoslovenská distribučna, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 2240002529 7.2.2012 Faktúra za elektrinu Vychodoslovenská energetika a.s. 36211222  3 220,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/VSE 22.9.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/VSE 4.1.2024 Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100719147Zop 20.10.2011 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies