Stretnutie partnerov v rámci projektu ENPI

 

STRETNUTIE PARTNEROV V RÁMCI PROJEKTU ENPI
V rámci projektu „Partnerské centrum národnostných menšín a mládeže cezhraničných regiónov Kamienka, Rus'ki Komarivtsi“ (rekonštrukcia amfiteátra Dubne) – Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina navštívila delegácia obce Kamienka v dňoch 10. a 11. septembra 2014 partnerskú obec Rus'ki Komarivtsi v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine.
Na obecnom úrade v obci Rus'ki Komarivtsi prebehlo ďalšie stretnutie projektového tímu a zástupcov jednotlivých obcí. Slovenská strana informovala svojho partnera o tom, že sa nachádza v stave, kedy prebehlo verejné obstarávanie a bola vybraná víťazná firma, ktorá bude realizovať investičnú časť projektu. Taktiež hovorili o tom, že v súčasnosti je priebeh verejného obstarávania na kontrole na riadiacom orgáne v Bratislave. V prípade, že bude verejné obstarávanie v poriadku, bude možné zo strany Obce Kamienka podpísať so zhotoviteľom zmluvu, na základe ktorej sa začne s rekonštrukciou objektu.
Ukrajinská strana informovala o problémoch, ktoré súvisia s nestabilnou politickou situáciou v krajine. Za obrovský problém považuje veľmi pohyblivý kurz ukrajinskej meny, na základe čoho bolo potrebné zmeniť rozpočet projektu. Čo sa týka finančných prostriedkov, ktoré už boli ukrajinskému partnerovi poskytnuté, tie by nemali byť ohrozené, keďže sú uložené v eurách.
Obidve strany potvrdili termíny svojich podujatí a aktivít, ktoré sú súčasťou projektu, zhodli sa na najbližších krokoch, ktoré budú musieť byť uskutočnené. Spoločná delegácia si obzrela aj priestory kultúrneho klubového domu, ktoré budú rekonštruované na ukrajinskej strane. Nechýbala však ani neoficiálna časť, počas ktorej mali možnosť kamienski zástupcovia navštíviť areál kúpeľov v obci Nyzhnje Solotvyno.
Na záver členovia projektového tímu skonštatovali, že časový sklz projektu je spôsobený najmä oneskoreným príjmom financií, ktoré prišli neskôr, ako boli zazmluvnené. Aj napriek tomu sú presvedčení, že spomínaný projekt dovedú do úspešného konca.