Stretnutie partnerov v rámci projektu ENPI

 

Po troch rokoch poctivej práce vedenia obce Kamienka a vybavovania rôznych náležitostí realizuje obec od 1. januára 2014 projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce EMPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina s názvom „Partnerské centrum národnostných menšín a mládeže cezhraničných regiónov – Kamienka, Rus'ki Komarivtsi“. Partnerom obce Kamienka na ukrajinskej strane je obec Rus'ki Komarivtsi zo Zakarpatskej oblasti, z Užhorodského regiónu, s ktorou má obec podpísanú partnerskú dohodu.
Obidve partnerské obce si do projektu stanovili investičné i neinvestičné aktivity. Celková suma projektu bola stanovená na 447 546,78 €, z toho príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) tvorí sumu 368 836,56 €. Obec Kamienka bude v blízkej budúcnosti v rámci investičných nákladov rekonštruovať budovu amfiteátra Dubne, kde vznikne Vzdelávacie centrum pre národnostné menšiny. Súčasťou rekonštrukcie bude aj interiérové a technické vybavenie objektu. Na druhej strane ukrajinská obec Rus'ki Komarivtsi bude realizovať výstavbu Klubového domu pri futbalovom ihrisku.
Súčasťou projektu v rámci neinvestičnej časti budú aj rôzne kultúrne, športové, spoločenské a vzdelávacie podujatia, výmenné pobyty a stretnutia na slovenskej i ukrajinskej strane. V projekte sú zahrnuté aj náklady na tvorbu propagačných letákov a brožúr o slovenskom a ukrajinskom regióne, tiež na stretnutia projektového tímu.
Úvodné stretnutie a stretnutie projektového tímu sa uskutočnili v dňoch 7. a 8. marca 2014 v obci Kamienka a boli na ňom prítomní všetci členovia projektového tímu a tiež zástupcovia jednotlivých obcí.
V závere je potrebné poznamenať, že projekt obce Kamienka je jediný z celého Slovenska, ktorý bol úspešný v rámci tejto výzvy Programu cezhraničnej spolupráce EMPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina, za čo je potrebné poďakovať najmä starostovi obce Ing. Jurajovi Jedinákovi a poslancom obecného zastupiteľstva.

K stiahnutiu