Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5/2019 21.5.2019 Zmluva o dielo Juno, DS 36501522   
Detail Objednávka vyšlá 5/2018 24.4.2018 Objednávka Michal Bittner, Bittkov    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Bc. Ľubomír Šromovský, LUSRO 43589740   
Detail Objednávka vyšlá 4A2019 17.4.2019 Objednávka Inpro , Poprad    
Detail Objednávka vyšlá 492016 10.8.2016 Objednávka Prometas,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 49/2017 20.11.2017 Objednávka Ing. Daniel Dujava    
Detail Objednávka vyšlá 482016 10.8.2016 Objednávka Juraj Heržák    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 48063-2020/710 14.9.2020 Zmluva o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Objednávka vyšlá 48/2017 20.11.2017 Objednávka Koneval Architects, s.r.o. 47726181   
Detail Objednávka vyšlá 472016 10.8.2016 Objednávka ADIN, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 47/2017 20.11.2017 Objednávka Tomáš Dinis 31280641   
Detail Objednávka vyšlá 47/2015 22.12.2015 Objednávka LH - MONT, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 462016 10.8.2016 Objednávka ADIN, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 46/2017 20.11.2017 Objednávka Veolia PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 46/2015 17.12.2015 Objednávka Juraj Heržák    
Detail Objednávka vyšlá 452016 10.8.2016 Objednávka Ľubovnianska mediálny spoločnosť, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 45/2017 20.11.2017 Objednávka ELRO, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 45/2015 17.12.2015 Objednávka Anna Foľvarská, Dvor u Mačíka    
Detail Objednávka vyšlá 442016 10.8.2016 Objednávka Ing. Hedviga Vadinová - EDUKO    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 4419009659 19.1.2017 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies