Dodatok č. D1/2021/DS

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: D1/2021/DS    1/2021/DS
Predmet : Dodatok č.1 
Partner: STACH s.r.o.
IČO: 46866566
Adresa: 08642 Fričkovce
Dátum zverejnenia: 25.3.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  stach.pdf, Veľkosť: 615.24 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavebné práce: "Denný stacionár Kamienka"

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies