Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 32021 13.4.2021 zoznam došlých faktúr za marec 2021 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 052012 1.6.2012 zoznam došlých faktúr za máj 2012 faktúry    
Detail Faktúra došlá 12021/1 22.2.2021 zoznam došlých faktúr za január 2021 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 22021 9.3.2021 zoznam došlých faktúr za február 2021 Obec 00329941   
Detail Faktúra 04/2011 2.5.2011 Zoznam došlých faktúr Došlé faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Zmluva o poskytovaní údajov 9.2.2011 Zmluvy o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľnosti Katastrálny úrad Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 25.2.2016 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 698/CC/22-Zm1 1.8.2022 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 698/CC/22-Zm1 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 698/CC/22 - ZM1 19.12.2022 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32017 2.5.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2017 Vychododslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 39/2018 4.10.2018 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 39/2018 H+EKO, spol. s.r.o., Košice 31688985   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZO/2018A9028-1 9.5.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1 18.4.2018 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR - PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019 NO 8.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK,a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 04K771034 25.3.2021 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., 36391000   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 12.10.2013 Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KRHZ-PO-433-083/2015 22.12.2015 Zmluva o výpožičke MV SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KRHZ-PO-728-070/2015 11.1.2016 Zmluva o výpožičke MV SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2020/ŠÚ 30.11.2020 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/VSE 4.1.2024 Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja Východoslovenská energetika a.s. 44483767   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies