Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 112013 16.12.2013 došlé faktúry za november 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 17.12.2013 Zmluva o nájme bytu Mária Zimová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 20.5.2013 Dodátok k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.05.2008 Ing. Ján Bittner    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1101/248 13.1.2014 GRANT CONTRACT-EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY - HUSKROUA /1101/ The National Development Agency Wesselényi street 20-22, 1077    
Detail Faktúra došlá 122013 27.1.2014 došlé faktúry za december 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 6.2.2014 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných Obcou Kamienka v jej záujme... Silvia Hangurbadžová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE    
Detail Faktúra došlá 012014 12.2.2014 došlé faktúry za január 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 022014 24.3.2014 došlé faktúry za február 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 32014 4.4.2014 došlé faktúry za marec 2014 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32 4.4.2014 Dohoda číslo 32/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou
menších obecných...
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb    
Detail Faktúra došlá 042014 6.5.2014 došlé faktúry za apríl 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 52014 18.6.2014 došlé faktúry za máj 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 62014 4.7.2014 došlé faktúry za jún 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 072014 13.8.2014 došlé faktúry za júl 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 82014 24.9.2014 došle faktúry za august 2014 Obec    
Detail Faktúra došlá 92014 9.10.2014 došlé faktúry za september 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 102014 20.11.2014 došlé faktúry za október 2014 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000035389P 28.11.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, Mlynská 31, Košice    
Detail Faktúra došlá 122014 26.1.2015 došlé faktúry za december 2014 Obec Kamienka    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies