Zmluva č. 29.6/22

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 29.6/22    
Predmet : Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi 
Partner: PK AUTO, spol. s. r. o.
IČO: 31733174
Adresa: Duklianska 23, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 1.7.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.4.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  kupna-zmluva.pdf, Veľkosť: 2.17 MB
Previazané dokumenty:

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies