zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov

K stiahnutiu