VZN 2/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kamienka.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies