VZN č.2/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole

K stiahnutiu

Nastavenia cookies