VZN č. 5/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kamienka

K stiahnutiu

Nastavenia cookies