VZN č. 5/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

K stiahnutiu