VZN č. 4/2013 o postupe a o podmienkach prideľovania bytov určených na nájomné bývanie postavených s podporou štátu

K stiahnutiu