VZN č. 2/2011 ktorým sa určuje výšku príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ pri ZŠ s MŠ, Kamienka 113

VZN č. 2/2011, ktorým sa určuje výšku príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a ŠJ.

K stiahnutiu