VZN 3/2020 - o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a výške stočného v katastrálnom území obce Kamienka

Nastavenia cookies