VZN 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov v obci

K stiahnutiu