Výzva na vykonanie výrubu /okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

K stiahnutiu