Výročná schôdza miestneho spolku SČK

Dňa 26.07.2020 sa konala výročná členská schôdza miestneho spolku SČK, na ktorej sa vyhodnocovali aktivity za uplynulý rok. Schôdze sa zúčastnili členovia spolku a pozvaní hostia.