OZNÁMENIE

                  OZNÁMENIE

Hľadajú sa právni nástupcovia týchto osôb:

1. Ján Bilovodský, Kamienka

2. Štefan Bilovodský , USA, Cleveland

3. Oľga Lichvárová, rod. Bilovodská

4. Agnesa Hajduková, Kamienka

5. Anna Jedináková, (manž. Michal), Kamienka

6. Eva Škvarová

7. Mária Foľvarská, rod. Škvarová, (manž. Michal), Kamienka

 

V Kamienke, 18.09.2014