Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

K stiahnutiu