Oznam o preberaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Nastavenia cookies