Opatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy - drobnochovy vrátane chovov S 1 ošípanou

K stiahnutiu