NÁVRH VZN č. 6/2022, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a pod

K stiahnutiu

Nastavenia cookies