Dodatok 2/2016 o podmienkach pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a výške stočného v katastrálnom území obce Kamienka.

K stiahnutiu