Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

K stiahnutiu

Oznam - elektronická adresa

Obec, 065 32 Kamienka oznamuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní

člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do samosprávnych krajov 2017:

obeckamienka@slnet.sk

K stiahnutiu

Nastavenia cookies