ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 Základná škola s materskou školou v Kamienke  podľa § 59 zákona  245/2008  Z. z. (školský zákon)   oznamuje rodičom, že v čase od  1.5.2021  do  31.5.2021 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022.

Prihláška je zverejnená na webovom sídle  školy, ktorú vyplnenú zákonný zástupca osobne donesiete do vestibulu ZŠ (vstup od telocvične)

od 10.5 20020 do 12.5.2021 v čase od 12.00 – 15.00 h.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka ZŠ s MŠ  písomne do 15. júna 2020.

  zskamienka.edupage.org/a/dokumenty