VZN č. 6/2022 ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

K stiahnutiu

Nastavenia cookies