Výročná schôdza miestneho spolku SČK v Kamienke

24.2.2019 sa uskutočnila výročná schôdza, kde predsedníčka p. Helena Choborová predniesla správu o činnosti. V diskusii vystúpila doktorka pre dospelých MUDr. Mária Hovanová.