Výročná schôdza DHZ Kamienka

27.12.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Kamienka. Novou predsedníčkou DHZ sa stala Mgr. Silvia Čopjaková. Blahoželáme