Výročná členská schôdza oblastnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v Kamienke

10.1.2019 sa uskutočnila výročná schôdza odbojárov, na ktorej predniesol správu Mgr. Juraj Vančík - predseda. V diskusii tiež vystúpil okresný predseda p. Václav Homišan.